องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]15
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]13
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]11
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]17
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]15
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 31 ต.ค. 2561 ]17
7 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ปี 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]19
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เม.ย.61-ก.ย.61 [ 28 ก.ย. 2561 ]17
9 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ปี 2560 [ 31 ม.ค. 2561 ]17
10 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 8 [ 28 ก.ค. 2560 ]63
 
หน้า 1|2