องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2559