องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแคพซิล (Cape Seal) สายบ้านชุมทอง- บ้านป้ายเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลเบญจขร ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร มีความประสงค์จะ ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแคพซิล (cape seal) สายบ้านชุมทอง-บ้านป้ายเขียว หมู่ที่ 5 รหัส สก.ถ. 46002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,821,800.00  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2560