องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 


แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2563