องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2563


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าและประชาชนตำบลเบญจขรร่วมกันแห่เทียนพรรษา จำนวน 10 วัด ภายในตำบลเบญจขร