องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดอบรมโครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste Thailand) ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2564


ท่านนายกกล่าวปิดโครงการ