องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 


การเข้าร่วมประเมินและติดตาม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3


นายเอื้อน อดทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร และคณะทำงาน  จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ และประชาชน เข้าร่วมประเมินและติดตามผล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00 น.