องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ จังหวัดสระแก้วสระแก้วสะอาด ประจำปี 2564


นายเอื้อน อดทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
เป็นประธานในการเดินรณรงค์ โครงการจังหวัดสระแก้วสะอาด ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ
กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนตาบลเบญจขร
ในวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564