องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564


คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  ณ หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร