องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564


อบต.เบญจขร จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2564
ในวันที่ 10  มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร