องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ.2564


อบต.เบญจขร จัดอบรมโครงการโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ.2564 
ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร