องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]29
2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]29
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]30
4 รายงานผลติดตามและประเมินโครงการที่เบิกจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]29
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]28