องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 4 ม.ค. 2564 ]30
2 แบบฟอร์มการลงทะเบียน เด็กแรกเกิด แบบ ดร.01- ดร.02 [ 4 ม.ค. 2564 ]30
3 แบบฟอร์มการลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 4 ม.ค. 2564 ]30
4 แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พิการ [ 4 ม.ค. 2564 ]34