องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กระบวนงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 31 ม.ค. 2560 ]33
2 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลางานบุคคล [ 16 ม.ค. 2560 ]31
3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลางานบันทึกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกซ์ [ 16 ม.ค. 2560 ]30
4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 16 ม.ค. 2560 ]33
5 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลางานพัฒนาชุมชน [ 16 ม.ค. 2560 ]32
6 คำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 2 พ.ย. 2558 ]33
7 คำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 2 พ.ย. 2558 ]35
8 คำสั่งที่ 504/2558 การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน [ 2 พ.ย. 2558 ]28
9 คำสั่งที่ 505/2558 การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน [ 2 พ.ย. 2558 ]28