องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]29
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 9 ก.ย. 2563 ]29
3 นโยบายบริหารงานบุุคคล 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 [ 3 ส.ค. 2563 ]33
4 นโยบายบริหารงานบุุคคล [ 4 มี.ค. 2563 ]30
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ [ 6 พ.ย. 2562 ]24
6 คำสั่งการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล. [ 26 มิ.ย. 2562 ]26
7 ประกาศปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]32
8 2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบ [ 1 ต.ค. 2561 ]31
9 3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]30
10 4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]28