องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 9 ก.ย. 2563 ]4
3 นโยบายบริหารงานบุุคคล 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 [ 3 ส.ค. 2563 ]4
4 นโยบายบริหารงานบุุคคล [ 4 มี.ค. 2563 ]4
5 ประกาศปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]4
6 2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบ [ 1 ต.ค. 2561 ]3
7 3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]4
8 4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]4