องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 มิ.ย. 2562 ]61
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 3 มิ.ย. 2562 ]67
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2562 ]62
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 3 ม.ค. 2562 ]75
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ม.ค. 2562 ]69
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ม.ค. 2562 ]63
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 3 ม.ค. 2562 ]72
8 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี มิติ 3 บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 28 ก.พ. 2561 ]73
9 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี มิติ 2 บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 28 ก.พ. 2561 ]62
10 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี มิติ 4 บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 28 ก.พ. 2561 ]72
 
หน้า 1|2