องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 มิ.ย. 2562 ]86
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 3 มิ.ย. 2562 ]94
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2562 ]88
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 3 ม.ค. 2562 ]103
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ม.ค. 2562 ]97
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ม.ค. 2562 ]88
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 3 ม.ค. 2562 ]99
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 [ 28 ก.พ. 2561 ]4
9 แผนผังขั้นตอนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 [ 28 ก.พ. 2561 ]5
10 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ส่วนที่-๓-รายละเอียดโครงการ-กิจกรรม-มาตรการ [ 28 ก.พ. 2561 ]82