องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมทำบุญ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]15
2 เดินรณรงค์ โครงการจังหวัดสระแก้วสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]17
3 กิจกรรม ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]16
4 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างอง์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]15
5 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]15
6 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 [ 4 ต.ค. 2561 ]15
7 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2561 ]15