องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจาตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) [ 9 ก.พ. 2564 ]47