องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]25
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]32
3 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]26
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]150
5 บัญชีโครงการ ผด 02/2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]130
6 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]136
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]190
8 ส่วนที่ 1 บทนำ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]193
9 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]183