องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประเมินความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง [ 3 ธ.ค. 2561 ]193
2 ดำเนินการวิเคราะห์และดำเนินการกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต [ 3 ธ.ค. 2561 ]183
3 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]91
4 รายงานควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]96
5 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค1_2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]95
6 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]96
7 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]95
8 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]97