องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตาบลเบจขขรออาเออคลองหาดอขังหวัดสระแก้วออ ประขาปีงบประมาณอพ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]47
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]47