องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.46003 สายทางบ้านวังไหม-ต่อเขต อบต.ทับพริก (บ้านสระปทุม)หมู่ที่ 9 บ้านวังไหม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.46003 สายทางบ้านวังไหม-ต่อเขต อบต.ทับพริก (บ้านสระปทุม)หมู่ที่ 9 บ้านวังไหม ตำบลเบญจขร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,120  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

    เอกสารประกอบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.46003 สายทางบ้านวังไหม-ต่อเขต อบต.ทับพริก (บ้านสระปทุม)หมู่ที่ 9 บ้านวังไหม
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เบญจขร