องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2558

  โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรด้านการสร้า...
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป
  โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้...

 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร 119 หมู่ที่9 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  27260
โทรศัพท์ 0-3724-7626 / โทรสาร0-3724-7625
E-mail : admin@benjakhon.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign