องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

ที่อยู่ 119 หมู่ที่9 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260

โทร 0-3724-7626 / โทรสาร0-3724-7625

E- mail : admin@benjakhon.go.th
Web Site : www.benjakhon.go.th

facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

                     

แผนที่ อบต.