องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
  โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรด้านการสร้า...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 109]
 
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 111]
 
  แจกถุงยังชีพ สำหรับผู้ที่กักตัว ประจำปี 2565 12 มก...[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 97]
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป...[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 92]
 
  กิจกรรม No gift policy "งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัล...[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 52]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-01-08][ผู้อ่าน 95]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ครั้งแรก 30...[วันที่ 2021-12-30][ผู้อ่าน 97]
 
  รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 89]
 
  บรรยากาศประจำหน่วยเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 95]
 
  ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง 27 พฤศจิกายน 2564[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 105]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสมัพันธ์การเลือกตั้ง [วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 99]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7