องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรองค...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการฝึกอาชีพงานหัตถกรรม ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ...[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 132]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 1...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 124]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 6...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 115]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 5...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 97]
 
  มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 154]
 
  โครงการอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหา...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 174]
 
  โครงการอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหา...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 175]
 
  มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8 บ...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 174]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8