องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กระบวนงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 31 ม.ค. 2560 ]204
2 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลางานบุคคล [ 16 ม.ค. 2560 ]209
3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลางานบันทึกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกซ์ [ 16 ม.ค. 2560 ]199
4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 16 ม.ค. 2560 ]190
5 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลางานพัฒนาชุมชน [ 16 ม.ค. 2560 ]201
6 คำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 2 พ.ย. 2558 ]217
7 คำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 2 พ.ย. 2558 ]208
8 คำสั่งที่ 504/2558 การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน [ 2 พ.ย. 2558 ]198
9 คำสั่งที่ 505/2558 การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน [ 2 พ.ย. 2558 ]190