องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมว พ.ศ.2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]204
2 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]212
3 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรงท้องที่และการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]203
4 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]210
5 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]206
6 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในและบริเวณอาคาร พ.ศ.2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]212