องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]11
2 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]11
3 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]111
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 9 ก.ย. 2563 ]113
5 นโยบายบริหารงานบุุคคล 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 [ 3 ส.ค. 2563 ]117
6 นโยบายบริหารงานบุุคคล [ 4 มี.ค. 2563 ]116
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ [ 6 พ.ย. 2562 ]103
8 คำสั่งการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล. [ 26 มิ.ย. 2562 ]111
9 ประกาศปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]117
10 2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบ [ 1 ต.ค. 2561 ]119
11 3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]117
12 4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]114