องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]95
2 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]93
3 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]182
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 9 ก.ย. 2563 ]188
5 นโยบายบริหารงานบุุคคล 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 [ 3 ส.ค. 2563 ]188
6 นโยบายบริหารงานบุุคคล [ 4 มี.ค. 2563 ]190
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ [ 6 พ.ย. 2562 ]174
8 คำสั่งการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล. [ 26 มิ.ย. 2562 ]190
9 ประกาศปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]189
10 2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบ [ 1 ต.ค. 2561 ]195
11 3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]193
12 4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]184