องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]0
2 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]0
3 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]0
4 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]0
5 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]0
6 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]0
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]118
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]113
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]116
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]109
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]119
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]110
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]109
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]112
15 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 30 ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]122
16 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]118
17 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 15 สิงหาคม 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]120
18 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 14 สิงหาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]118
19 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 8 สิงหาคม 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]120
20 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 30 กรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]122
 
หน้า 1|2