องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]80
2 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]80
3 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]84
4 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]82
5 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]79
6 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]82
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]193
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]192
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]194
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]187
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]201
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]192
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]189
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]192
15 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 30 ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]201
16 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]197
17 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 15 สิงหาคม 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]205
18 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 14 สิงหาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]197
19 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 8 สิงหาคม 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]200
20 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 30 กรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]203
 
หน้า 1|2