องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
สถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน (แรก) [ 5 เม.ย. 2565 ]15
2 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]21
3 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]33
4 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]53
5 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]74
6 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]73
7 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]87
8 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน กันยา่ยน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]86
9 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]96
10 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]102
11 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน มิถุยายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]103
12 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]108
13 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]104
14 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]104
15 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]102
16 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]105
17 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]105
18 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]106
19 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]103
20 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]102
 
หน้า 1|2