องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
สถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]2
2 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]2
3 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]18
4 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]18
5 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]42
6 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]46
7 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]56
8 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]72
9 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]71
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน (แรก) [ 5 เม.ย. 2565 ]94
11 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]95
12 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]105
13 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]123
14 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]141
15 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]143
16 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]160
17 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน กันยา่ยน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]162
18 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]170
19 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]174
20 สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน มิถุยายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]176
 
หน้า 1|2