องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]1
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]183
3 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]185
4 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]197
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]196
6 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]199
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]209
8 บัญชีโครงการ ผด 02/2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]205
9 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]203
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]203
11 ส่วนที่ 1 บทนำ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]210
12 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]190