องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]102
2 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]104
3 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]117
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]116
5 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]118
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]125
7 บัญชีโครงการ ผด 02/2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]122
8 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]121
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]125
10 ส่วนที่ 1 บทนำ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]122
11 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]108