องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรม ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]112
2 กิจกรรมทำบุญ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]119
3 กิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร ด้านการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน การตรวจสอบการจ้าง โครงการภาครัฐ และการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]112
4 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]118
5 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างอง์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]114
6 กิจกรรมทำบุญ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]185
7 เดินรณรงค์ โครงการจังหวัดสระแก้วสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]198
8 กิจกรรม ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]188
9 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างอง์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]268
10 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]187
11 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 [ 4 ต.ค. 2561 ]196
12 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2561 ]193