องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 พ.ค. 2564 ]120
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 10 ก.ย. 2563 ]122
3 แผนอัตรรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]123
4 ภาคผนวกแผนอัตรรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]120
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 29 ก.ย. 2560 ]119
6 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 16 พ.ค. 2560 ]120