องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) กรณีจัดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล เข้าประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่ง (จัดคนเข้าสู่ระบบแท่ง)

    เอกสารประกอบ ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.เบญจขร