องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ภาคผนวกแผนอัตรรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ภาคผนวกแผนอัตรรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.เบญจขร