องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊


ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เบญจขร