องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊


แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


    เอกสารประกอบ

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เบญจขร