องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560


ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ขอประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560

    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.เบญจขร