องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
รายงานผล ITA


ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.เบญจขร