องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
รายงานผล ITA


ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เบญจขร