องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 8 [ 28 ก.ค. 2560 ]191
62 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์แก้มลิง หมู่ที่ 4 บ้านเบญจขร ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 28 ก.ค. 2560 ]195
63 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ (แก้มลิง)หมู่ที่ 4 บ้านเบญจขร [ 28 ก.ค. 2560 ]190
64 หลักเหณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์(แก้มลิง) หมู่ที่ 4 [ 28 ก.ค. 2560 ]203
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านวังไหม [ 4 ก.ค. 2560 ]219
66 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านวังไหม [ 30 มิ.ย. 2560 ]214
67 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านวังไหม [ 30 มิ.ย. 2560 ]211
68 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านวังไหม [ 29 มิ.ย. 2560 ]207
69 หลักเหณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านวังไหม [ 29 มิ.ย. 2560 ]209
70 ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร [ 4 ม.ค. 2560 ]204
71 แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]206
72 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขาดินแดง ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 เส้น [ 14 ก.ย. 2559 ]201
73 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขาดินแดง [ 14 ก.ย. 2559 ]203
74 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขาดินแดง [ 14 ก.ย. 2559 ]200
75 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง(แบบลูกบอล)พร้อมท่อเมนต์ประปา บ้านเบญจขร หมู่ที่ 4 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 24 ส.ค. 2559 ]211
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรเรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้าง [ 24 ส.ค. 2559 ]215
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2558 [ 4 ม.ค. 2559 ]201
78 ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560 [ 16 ธ.ค. 2558 ]199
79 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาดินแดง หมู่ที่ 7 [ 30 พ.ย. 542 ]203
 
|1|2|3หน้า 4