องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]189
42 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561) [ 3 ม.ค. 2562 ]185
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]187
44 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ต.ค.60 - มี.ค.61 [ 30 มี.ค. 2561 ]183
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแคพซิล (cape seal)สายบ้านชุมทอง-บ้านป้ายเขียว หมู่ที่ 5 [ 11 ม.ค. 2561 ]203
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านชุมทอง [ 8 ม.ค. 2561 ]209
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำคำ [ 8 ม.ค. 2561 ]192
48 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคพซิล (Cape Seal) สายบ้านวังไหม-บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 9 [ 27 ธ.ค. 2560 ]192
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ธ.ค. 2560 ]243
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ธ.ค. 2560 ]285
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแคพซิล (Cape Seal) สายบ้านชุมทอง- บ้านป้ายเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลเบญจขร ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ธ.ค. 2560 ]223
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคพซิล (Cape Seal) สายบ้านวังไหม- บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 9 ตำบลเบญจขร ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2560 ]200
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]192
54 แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]189
55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 8 [ 1 ส.ค. 2560 ]310
56 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านเขาจานแก่น,หมู่ที่ 8 บ้านซับพลูเหนือ [ 1 ส.ค. 2560 ]260
57 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 8 [ 31 ก.ค. 2560 ]213
58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์(แก้มลิง) หมู่ที่ 4 บ้านเบญจขร [ 31 ก.ค. 2560 ]229
59 หลักเหณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 8 [ 31 ก.ค. 2560 ]191
60 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์(แก้มลิง) หมู่ที่ 4 บ้านเบญจขร [ 31 ก.ค. 2560 ]187
 
|1|2หน้า 3|4