องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


กิจกรรม No gift policy ประจำปี 2566


คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรม No gift policy  งดรับของวัญของรางวัล 

โดยท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ความเข้า่ใจ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ในวันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.30 น.

2024-03-09
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-06
2024-01-19
2024-01-13
2023-06-09
2023-05-26
2023-05-25