องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการอบรมด้านการป้องกัน และลดปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการอบรมด้านการป้องกัน และลดปัญหายาเสพติด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่  9  มีนาคม  2566 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

2024-03-09
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-06
2024-01-19
2024-01-13
2023-06-09
2023-05-26
2023-05-25