องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2566  

ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน วัยงามตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 1 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

2024-03-09
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-06
2024-01-19
2024-01-13
2023-06-09
2023-05-26
2023-05-25