องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตลาดนัดบ้านชุมทอง)


กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 

นำทีมโดย นายจักรกฤษ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด

พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมาชิก / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเบญจขร

พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลเบญจขร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ณ ตบาดนักบ้านชุมทอง ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

2024-03-09
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-06
2024-01-19
2024-01-13
2023-06-09
2023-05-26
2023-05-25