องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2565


โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
2022-01-27
2022-01-24
2022-01-18
2022-01-12
2022-01-11
2022-01-11
2022-01-08
2021-12-30
2021-11-28
2021-11-28