องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป


กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลการประกวด กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป

ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 24 มกราคม 2565

2022-01-27
2022-01-24
2022-01-18
2022-01-12
2022-01-11
2022-01-11
2022-01-08
2021-12-30
2021-11-28
2021-11-28