องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในเขตตำบลเบญจขร ประจำปี 2565 27 พ.ค. 65


นายกองค์การบริหารสาวนตำบลเบญจขร พร้อมคณะ

นำทีมพาพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19  ในเขตตำบลเบญจขร 

ในวันที่ 27  พฤษภาคม  2565

2022-05-27
2022-05-19
2022-05-18
2022-04-28
2022-04-20
2022-01-27
2022-01-24
2022-01-18
2022-01-12
2022-01-11